Tekstfelt: Om Christian J.D. Dirksen
Tekstfelt: Om baggrunden for bøgerne
Tekstfelt: Hjemmeside for forfatter og forlægger

Kvit er den femte og seneste roman i Bjørnebandeserien. Denne gang har jeg begrænset antallet af sidespor og temaer og ladet plottet udvikle sig relativt lineært, nu med fokus på en simpel spændingsopbygning.

I min researchfase har jeg fundet to interessante steder at henlægge dele af handlingen til.

Det er dels et hus hvor byggeriet er påbegyndt i 1980’erne men aldrig afsluttet. Bygmesteren var en pensioneret håndværker som købte en industrigrund af kommunen og byggede på sit hus i årevis uden nogensinde at blive færdig. Undervejs brugte han huset til opmagasinering af alt muligt som han samlede på — møbler, elektronik etc. Han døde, og enken foretog sig intet. Derfor står huset nu i forfald, uberørt siden midt-80’erne.

Det andet sted jeg bruger som miljø i bogens beskrivelse, er dele af landbrugsfoderstofbygninger med forladte siloer, maskiner mv.

Alternativ proces: Forside
Alternativ proces: Udgivelser
Alternativ proces: Forfatteren
Skyformet billedforklaring: Se forfatterens fortrolige overvejelser bag karakterbeskrivelserne.

Se anmeldelser af bogen: